DOCIEKANIE FILOZOFICZNE

Nie jest ono równoznaczne z potępieniem dociekania filozoficznego jako takiego; oznacza jedynie, że każdy problem filozoficzny musi być inaczej postawiony, ujęty w in­nej formie. Wiele problemów, które wydawały się dotyczyć samych źródeł poznania na przy­kład, obecnie, jak się wydaje, zajmuje się częścio­wo lub całkowicie formami poznania czy nawet formami ekspresji, symbolizmu. Ośrodek zainte­resowania filozoficznego przesunął się raz jeszcze, jak to zdarzyło się kilkakrotnie w przeszłości. Nie znaczy to wszakże, by myślący ludzie mieli obecnie odrzucić metafizykę. Uznanie bliskiego związku między symbolizmem a doświadczeniem, na czym opiera się cała nasza krytyka tradycyj­nych problemów, samo jest metafizycznym po­znaniem.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: