EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ekonomiści nie są zgodni co do efektywności przedsięwzięć polityki fiskalnej na przesuwanie się krzywej zagregowanego popytu. Jak widzieliśmy w rozdziale 12 większe wydatki rządowe mogą wypychać inwestycje prywatne i konsumpcję, tak więc efektem netto jest niewielkie lub żadne przesunięcie krzywej zagregowanego popytu. Podobnie dążenia Rezerwy Federalnej do wzrostu zasobów pieniądza mogą być w dużej mierze  zabsorbowane przez wzrost sald pieniężnych ludności. W ten sposób stopy procentowe mogą nie spasc znacznie, a wydatki inwestycyjne mogą nie wzrosnąć istotnie w reakcji na wyliczony wzrost wielkości zasobów pieniądza.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: