EKONOMETRIA

Świat, rzeczywistej gospodarki jest wysoce złożony.Każdego dnia miliony ludzi podejmują miliardy ekonomicznych decyzji. Dobra są kupowane i sprzedawane, place są wypłacane, dokonuje się niezliczonych inwes­tycji. Ten codzienny rynek jest tak skomplikowany, ze ekonomiki nie mogą badać go bezpośrednio. Zamiast tego, muszą próbować pojąć specyfikę poszczególnych aspektów rynku tworząc i testując teorie ekonomiczne.Teorie ekonomiczne oparte są o obserwacje rzeczywi­stości ujęte w precyzyjnie wyrażane założenia. Nie są one wnioskami, lecz hipotezami, których siła przewidywania musi być naukowo przetestowana.Ekonometria jest nauką statystycznej weryfikacji teorii ekonomicznych i prognoz. Metria w ekonometrii oznacza pomiar — pomiar zależności ekonomicznych.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: