GOSPODARSTWA DOMOWE

Na przykład, jeżeli pożyczkodawca może otrzymywać tylko 5%, a stopa inflacji wynosi 6%, to pożyczkobiorca oddaje sumę pieniędzy; która ma niższą realną siłę nabywczą niż suma pożyczona pierwotnie. Jeżeli pożyczkodawca zainwestuje swoje pieniądze w aktywa rzeczowe (np. ziemię), których nominalna wartość rośnie w tempie 7%, może uzyskać niewielki zysk. Jeżeli stopy procentowe wciąż rosną, pożyczkodawcy będą je inwes­tować w aktywa, dla których nie przewiduje się spadku ich realnej wartości. Zatem wyższa stopa inflacji wywołuje spadek podaży funduszy pożyczkowych. Jednocześnie gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i państwo przyśpieszą tempo dokonywania zakupów produktów i ushig aby uniknąć płacenia wyższych w przyszłości cen: Konsumenci będą kupować samochody i sprzęt gospodarstwa domowego aby nie płacić wyższych cen, gdy na rynku pojawią się nowe modele. Przedsiębiorstwa zwiększą inwestycje bieżące w budynki i wyposażenie techniczne. Państwo będzie budować nowe szkoły i drogi aby uniknąć wyższych kosztów budowy w przyszłości. Aby osiągnąć swoje cele, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rządy będą chciały pożyczyć więcej pieniędzy.


Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: