ISTNIENIE FAKTÓW

Bertrand Russell z właściwą sobie precyzją i bezpośredniością sformułował ten przypadek: „Jasne jest, że wszystko, co moż­na powiedzieć w języku fleksyjnym, daje się rów­nież powiedzieć w języku niefleksyjnym; cokol­wiek więc może być powiedziane w języku, mo­że byc powiedziane również za pomocą szeregu czasowego wyrazów niefleksyjnych. Tu znajduje- my granicę tego, co może być wyrażone w sło­wach. Zupełnie możliwe jest istnienie faktów które me poddają się tak prostemu schematowi’ jeśli tak jest, to nie mogą one być wyrażone w języku.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: