LOGIKA TERMINÓW

Tyle zatem o czcigodnej „logice terminów”. Jest ona trochę bardziej skomplikowana niż w śred­niowiecznych księgach, skoro do dawno uznanych funkcji konotacji i denotacji musimy dodać trze­cią, oznaczanie, która jest zasadniczo różna od dwóch pozostałych. A ponieważ omawiając seman­tyczne funkcje terminów poczyniliśmy w dodat­ku rzadkie odkrycie, że w rzeczywistości są one funkcjami, nie zaś mocą, tajemnymi właści­wościami czy czymkolwiek innym, odpowiednio je traktujemy. Tradycyjna „logika terminów” jest w rzeczywistości metafizyką znaczenia; nowa filo­zofia znaczenia jest przede wszystkim logiką ter­minów — znaków i symboli — analizą wzorów relacji, w których tkwi „znaczenie”.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: