This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Opłacalny pakiet medyczny indywidualny

Przez ostatni rok bardzo wielu moich znajomych zdecydowało się na pakiet medyczny indywidualny i dlatego też ja zaczęłam o tym myśleć. Jesteśmy singlami żyjącymi w wielkim mieście, zarabiamy dobrze, mamy swoje mieszkania i samochody i jeśli pojawia się na rynku

Świetny zdrowotny pakiet medyczny

Bardzo popularną opcją w zakresie dbałości o zdrowie jest ostatnio taka opcja jak zdrowotny pakiet medyczny, który można sobie wykupić indywidualnie wraz z całą swoją rodziną lub korzystać z niego dzięki temu, że firma, w której się pracuje taki zdrowotny

Wyjątkowy pakiet medyczny zdrowotny

Już od dwóch lat mam pakiet medyczny zdrowotny, który wykupiłam sobie prywatnie i nigdy nie byłam bardziej zadowolona z opieki lekarskiej. Nie choruję jakoś często, więc tym bardziej zawsze denerwowało mnie to, że muszę czekać w jakichś niebotycznych kolejkach i

Pakiet medyczny rodzinny w dobrej cenie

Wraz z moim mężem zdecydowaliśmy się na pakiet medyczny rodzinny, bo po naszych kalkulacjach wyszło nam, że miesięczna opłata uiszczana przez nas przez rok i ta będzie niższa niż prywatne wizyty u specjalistów, które się nam zdarzają dość często. Mamy

Ważne, aby mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne

Moim zdaniem ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo ważne i każda osoba, która go nie posiada jest w dość kiepskiej sytuacji, bo w razie jeśli będzie miała jakiś wypadek i konieczny będzie pobyt w szpitalu albo wtedy kiedy po prostu zachoruje musi

Wykupiłam ubezpieczenie zdrowotne prywatne

Oczywiście jako pracownik na etacie mam ubezpieczenie zdrowotne, ale to nie jest dla mnie wystarczające, ponieważ nie obejmuje ono różnych zdarzeń losowych, które naprawdę mogą wybić z rytmu i dać popalić, więc uważam, że rozsądne jest to, żeby wykupić sobie

Atrakcyjny pakiet medyczny 

Mając na myśli pakiet medyczny musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to sformułowanie obejmuje naprawdę wiele propozycji zarówno indywidualnych, jak i dla rodzin, czy w końcu dla firm. Teraz większość szanujących się firm, zazwyczaj korporacji, w dbałości o swojego

JĘZYK MAŁYCH DZIECI

Język młodszych dzieci stał się wówczas dialek­tem rodzinnym. Hale rozwija dalej ową ideę wy­jaśniając w sposób dość pomysłowy istnienie wie­lu całkowicie odrębnych języków na świecie, ich rozmieszczenie oraz tajemnicę ich pochodzenia. Lecz to, co interesujące dla nas w referacie, to

POD WRAŻENIEM ZJAWISKA

Hale był pod głębokim wrażeniem zjawiska występującego jakże często — wynalezienia przez dziecko albo parę dzieci spontanicznego indywi­dualnego języka, który nie miał nic wspólnego z językiem mówionym w domu. Niektóre dzieci zachowują ten kaprys do wieku szkolnego, a na­wet jeszcze

BRAK PRZYPADKOWYCH DŹWIĘKÓW

Brak było jakichkolwiek «przypadkowych» dźwięków, które da­łyby się porównać ze szczebiotem dziecka czy spontanicznym świergotem wielu ptaków. Na ogoł można powiedzieć, że nie wydawała ona dźwięków bez jakiejś określonej prowokacji, to znaczy bez dającego się łatwo wyróżnić zewnętrz­nego bodźca czy

BRAK JĘZYKA U MAŁP

Dźwięki te w sposób entuzjastyczny wyra­żają zgodę i są bardzo szczególną reakcją emocjo­nalną; nie można się nimi posługi­wać między posiłkami, w celu pod­trzymywania rozmowy o zaletach uczty. Niewątpliwie jednym z powodów braku języ­ka u małp jest to, że nie wykazują one

MOWA I ZWIERZĘTA

Jeżeli małpy rzeczywiście używały „określo­nych przypominających słowa dźwięków, mają­cych symbolizować uczucia, a być może i poję­cia”, trudno im będzie odmówić umiejętności mówienia. Lecz wszystkie opisy ich zachowania świadczą o tym, że posługują się one tymi dźwię­kami wyłącznie do oznaczania swoich

POROZUMIEWANIE SIĘ

Wydaje się, że nie ma prostych, amoricznych czy niedoskonałych języków, nawet na najnizszym szczeblu kultury. Ludzie, którzy nie wynaleźli tkanin, którzy mieszkają pod dachami plecionych gałęzi, nie czują potrzeby odosob­nienia, me przeszkadza im brud i na kolację przyrządzają sobie pieczeń

JĘZYK

Język jest bez wątpienia najbardziej doniosłym, a jednocześnie najbardziej tajemniczym wytwo­rem umysłu ludzkiego. Najczystsze zwierzęce we­zwanie miłosne, ostrzeżenie czy gniew dzieli od najmniejszego, banalnego ludzkiego słowa cały dzień aktu stworzenia — albo, posługując się współczesnym sformułowaniem, cały etap ewo­lucji. Język