PO KILKU WIEKACH

Po kilku wiekach jałowej tradycji, logicznego „siekania” i stronniczości w filozofii, bogactwo anonimowych, heretyckich, często niespójnych koncepcji zrodzonych z Renesansu skrystalizo­wało się w ogólne i ostateczne problemy. Po pewnym czasie chaos i skazy w nowej wi­zji stały się oczywiste, a kolejne doktryny szuka­ły na różne sposoby dróg wyjścia z alternatywy stworzonej przez dychotomię podmiot-przedmiot,^ co Whitehead nazwał „rozdwojeniem przy­rody”. Od tego czasu nasze teorie doskonaliły się coraz bardziej, stawały się ostrożniejsze i zręcz­niejsze; nikt nie może być całkiem jawnie ideali­stą albo wyznawać jedynie empiryzm; wczesne formy realizmu określa się obecnie jako jego wa­rianty „naiwne” i zastępuje realizmem „krytycz­nym lub „nowym”.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: