PODKREŚLENIE ZNACZENIA

Podkreślanie znaczenia zasady wynika z głębokiej nieufności Simonsa do koncentracji władzy, nieufności, która doprowadziła go do sformułowania szerokiego programu utrzymania wolności osobistej poprzez roz­proszenie władzy. Jego propozycje szły w parze z zalece­niami   zniesienia prywatnych monopoli, redystrybucji dochodu, wyeliminowania ceł i ograniczenia reklamy. To wszystko, zdaniem Simonsa, jest niezbędne aby obronić wolność przed nadużyciami władzy tak ze strony in­stytucji publicznych jak i prywatnych. , Współcześni monetaryści nie polecają tej samej zasa­dy, jaką Simons zaproponował w latach trzydziestych.  Zatem niesłabnący wpływ Simonsa bierze się nie tyle z określonych zasad, które wyznawał, ile z nacisku jaki kładł na wyższość zasad nad . władzami monetarnymi.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: