PRAWDZIWE MYŚLENIE

Prawdziwe myślenie umożli­wia tylko autentyczny język, niezależnie od te­go, jak jest on ograniczony czy prymitywny; w jej wypadku myślenie stało się możliwe z chwilą odkrycia, że „woda” niekoniecznie jest znakiem, iż ktoś jej potrzebuje lub oczekuje, lecz że jest nazwą tej substancji i że dzięki tej nazwie można o niej mówić, wyobrażać ją sobie i pa­miętać. Skoro nazwa, najprostszy rodzaj symbolu, ko­jarzy się bezpośrednio z wyobrażeniem pojęcio­wym i podmiot posługuje się nią dla wywołania tego wyobrażenia, prowadzi to łatwo do trakto­wania nazwy jako „znaku pojęciowego”, sztucz­nego znaku, który zapowiada pojawienie się pew­nej idei W pewnym sensie jest to uzasadnione, a jednak jest to ujęcie wymuszone i nienatural­ne które ostrzega, iż podjęta interpretacja gubi cechę najistotniejszą.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: