PROCES FORMUŁOWANIA DOŚWIADCZENIA

Burns traktuje całą myśl grecką jako rozległy proces formułowania doświadczenia. „Mimo nie­ustannych oporów wobec gwałtownych zmian w tradycyjnych nawykach i w użyciu słów — mó­wi on — praca nad sformułowaniem greckiego doświadczenia osiąga swój szczyt we wspania­łych doktrynach Platona i Arystotelesa. Obaj czerpali z Sokratesa. Odszedł on od zwykłych twierdzeń wcześniejszych filozofów i podjął prob­lem ważności wszelkich twierdzeń w ogóle. So­krates nie pytał, jaki jest świat, ale w jaki spo­sób można wiedzieć, jaki on jest, a zatem podsta­wowym jego pytaniem było, co człowiek może wiedzieć o swoim ja… Twierdzenia sformułowa­ne przez Talesa uzupełnił Arystoteles.” Na osąd ten wywarła, moim zdaniem, wpływ historyczna ciągłość i zwartość cywilizacji hel­leńskiej.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: