PRZEDSTAWIENIE ZA POMOCĄ KRZYWEJ

Mając dane przedstawione krzywe zagregowanego popytu i podaży, gospodarka przesunie się w kierunku równowagi E przy poziomie cen Px i poziomie produkcji krajowej y2. Przy poziomie cen powyżej Pi — na przykład Pz — globalna ilość wytworzonych dóbr i usług przewyższy globalny popyt na dobra i usługi. Poziom cen spadnie. Gdy spadnie, zwiększy się popyt na dobra i usługi, podczas gdy ich produkcja spadnie. Przy każdym poziomie cen niższym niż Px – na przykład P3 – globalna ilość wytwarzanych dóbr (>>,) będzie mniej sza niż globalny popyt na te dobra (y3). Dlatego też poziom cen podniesie się aż do osiągnięcia punktu równowagi E.

 

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: