REALNA STAWKA PŁAC

Różnicę między Nt i N3stanowią bezrobotni. Zgodnie z teorią monetarystyczną, jeżeli nominalna stawka płac 0  poziom cen pozostają niezmienione lub zmieniają się w tej samej proporcji, realna stawka płac nie zmienia się, a bezrobocie pozostaje na tym samym poziomie 3 – Nt’. Jeżeli poziom cen rośnie, a nominalna stawka pozostaje bez zmiany, wówczas realna stawka płac spada, zmniejszając lub całkowicie eliminując bezrobocie.Monetaryści uważają, że w długim okresie jedynie czynniki realne wpływają na poziom bezrobocia. Innymi słowy, jedynie stosunek (W/P) odgrywa rolę. Ponadto, na wolnym rynku pracy, nadmierne bezrobocie doprowadzi do obniżenia realnej stawki płac do poziomu długookresowej równowagi (W/P\ . Zauważ, że pewien poziom bezrobocia będzie się w sposób konieczny utrzymywał w wyniku normalnej zmiany miejsc pracy przez pracowników na rynku pracy.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: