SPADEK KONSUMPCJI

Popyt rynkowy jest to zależność pomiędzy ceną danego produktu i ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie kupić w danym odcinku czasu. Zagregowany popyt jest to funkcja lub krzywa wyrażająca zależność między ogólnympoziomem cen (indeksem cen wszystkich dóbr i usług) oraz całkowitym popytem na dobra i usługi w danym okresie czasu. Zagregowany popyt różni się także od funkcji całkowitych planowanych wy­datków, którą omawialiśmy . Funkcja ta wyraża zależność między .Wynikający stąd spadek konsump­cji przesunie krzywą globalnych planowanych wydatków w dół obniżając poziom dochodu narodowego.   Podsumowując możemy stwierdzić, że krzywa zagregowanego popytu nachylona jest w dół, ponieważ wtedy, gdy obniża się poziom cen (1) wzrastają wydatki inwestycyjne (i konsumpcyjne) w miarę, jak zwiększa się realny zasób pieniądza i obniżają się stopy procentowe; (2) zwiększa się konsumpcja w związku ze wzrostem realnego bogactwa; (3) wydatki rządowe pozostają na niezmienionej wysokości.


Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: