STOPA BEZROBOCIA

Centralnym punktem monetarystycznej teorii bezrobocia jest przeświadczenie, że nie ma wymienności bezrobocia na inflację w długim czasie. W okresie tym stopa bezrobocia wyznaczana jest przez czynniki realne, a nie pieniężne. Inaczej mówiąc, długookresowe bezrobocie określane jest przez siły mikroekonomiczne a nie makro­ekonomiczne. Te czynniki mikroekonomiczne, wśród których wymienić można bariery strukturalne i instytucjonalne dostosowań płac, kształtują naturalną stopę bezrobocia, na którą konwencjonalna polityka makroekonomiczna nie ma wpływu.Stopa bezrobocia może się chwilowo zmniejszyć pod wpływem nieoczekiwanego wzrostu poziomu cen. Gospodarka przesunie się wzdłuż krótkookresowej krzywej Phillipsa od punktu a do punktu b. Jednakże w długim czasie płace dogonią wzrost cen, przez co krótkookresowa krzywa Phillipsa przesunie się w pra­wo. Bezrobocie osiągnie z powrotem poziom U2, ale przy wyższej stopie inflacji. W długim okresie czasu krzywa Phillipsa jest pionowa .

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: