TWORZENIE RYTUAŁÓW

Nikt nie stwo­rzył rytuału, tak jak nikt nie stworzył języka he­brajskiego, sanskrytu czy łaciny. Formy aktów ekspresji — mowa i gest, pieśń i ofiara — to symboliczne transformacje, których umysły pew­nych gatunków na pewnym etapie swego rozwojułączności duchowej dokonują w sposób naturalny.Franz Boas zauważył, już nawet w jednej z wcześniejszych swoich prac, że rytuał w nieświa­domym rozwoju swoich form przypomina język; co więcej, widział, choć mniej wyraźnie, że ry­tuał spełnia pewne funkcje symboliczne.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: