WIELCY ARTYŚCI

Wielcy artyści rzadko kiedy wywo­dzą się z klas nie pracujących i tylko w niedbałej potocznej mowie określamy muzykę lub sztukę dramatyczną jako nasze „hobby”; w rzeczywistości nie stawiamy ich na równi z tenisem czy bry­dżem. Potępiamy jako barbarzyńców ludzi, którzy niszczą dzieła sztuki, nawet w zawierusze wo­jennej — winimy ich za zniszczenie Partenonu, podczas gdy dopiero ostatnia, sentymentalna ge­neracja nauczyła się ich winić za niszczenie do­mów, które otaczały sanktuarium Piękna. Dla­czego świat ma opłakiwać stratę produktu roz­rywki, sikoro z odwiecznym chłodem spogląda na zniszczenie tylu przedmiotów wyprodukowanych tak straszliwym nakładem pracy? Marna to gospo­darka ze strony natury,

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: