WIELKA LICZBA

Lecz tysiąc jest tylko „wielką liczbą”. Jego ro­zumienie wymaga systemu pojęć, w którym ma on określone miejsce, podobnie jak każde poję­cie liczby w naszym systemie numerycznym. Lecz by denotować taki szereg pojęć i zachować ich związki, potrzeba nam symboliki, która byłaby w stanie wyrazić zarówno terminy jak ich re­lacje w sposób bardziej ekonomiczny niż obrazy, gesty czy znaki pamięciowe. Jak już wyżej o tym wspomniałam, symbol i przedmiot, choć mają wspólną formę logiczną,nie są zamienne; wyjątek stanowią pewne czyn­niki natury psychologicznej, a mianowicie: przed­miot może być interesujący, ale trudny do usta­lenia, podczas gdy symbol łatwo uchwytny, choć sam z siebie mało ważny.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: