WSZYSTKIE ISTOTNE CECHY

Okazuje się więc, że choć o różnych środkach niewerbalnej reprezentacji mówi się jako o od­rębnych „językach”, terminologia ta jest raczej nieobowiązująca. Język w sensie dosłownym jest przede wszystkim dyskursywny, ma stałe jedno­stki znaczeniowe, które dają się łączyć w większe zespoły, dysponuje określonymi równoważnikami, które umożliwiają definiowanie i przekład, jego konotacje są ogólne, tak że wymaga on aktów niewerbalnych, jak na przykład wskazywanie, patrzenie czy akcentowanie modulacją głosu, aby terminom nadać określone denotacje. Tymi wszy­stkimi istotnymi cechami język różni się od bez­słownego” symbolizmu, który jest niedyskursywny nieprzetłumaczalny, nie dopuszcza definiowania w ramach własnego systemu i bezpośrednio nie przekazuje uogólnień.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: