WYJAŚNIENIE WYSOKICH STÓP PROCENTOWYCH

Zgodnie z oryginalną teorią Keynesa zwiększenie stopy wzrostu , zasobu pieniądza obniży stopy procentowe ponieważ na rynku będzie więcej dostępnych funduszy pożyczkowych. Inaczej mówiąc stopa procentowa musi ulec obniżeniu, aby zachęcić ludzi do przetrzymywania zwiększonych zasobów pieniądza. Monetaryści przyjmują ten pogląd, ale twierdzą, że obniżenie stóp procentowych będzie chwilowe. W długim okresie czasu sźybszy wzrost zasobu pieniądza przyczyni się bardziej do wzrostu niż do obniżenia się stóp procentowych .Rozumowanie monetarystów biegnie następująco: gdy stopa procentowa spada, wielu pożyczkodawców odmówi udzielenia pożyczek ponieważ nominalne wyna­grodzenie za udzielenie pożyczki nie rekompensuje im strat wynikających z wyzszej stopy inflacji, zaistniałej w wyniku zwiększenia zasobu pieniądza.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: