ZASTOSOWANIE NOWEJ WIEDZY

Zastosowania praktyczne nowej wiedzy mechanistycznej rychło ją spopula­ryzowały i utrwaliły poza uniwersytetem. A tam tradycyjne zainteresowania filozofii nie mogły juz jej towarzyszyć; zostały one bowiem ostatecz­nie wypchnięte do owej przystani niepopularnej nauki — sali wykładowej. Mało kogo obchodziła spojnosc czy definicja terminów, ścisłe pojęcia czy dedukcja formalna. Zmysły, długo pogardza­ne i przypisywane interesującej, choć bezecnej domenie diabła, uznano za najbardziej wartościo­we sługi człowieka i uwolniono od ich tradycyj­nej hańby, by mu służyły w jego nowej przy­godzie. Działały one tak sprawnie, że nie tylko ostarczyły umysłowi ludzkiemu nieprawdopo­dobnej ilości pożywki do przemyślenia, ale spra­wiały wrażenie poznawczo najbardziej wartościo­wych.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: