Znajdź czas na naukę i rozwijanie własnych zainteresowań

Najistotniejsze w świecie edukacji jest zdanie sobie sprawy z tego, że nie wszystkie przedmioty będziesz mógł w pełni opanować. Bardzo ważne jest odnalezienie równowagi między zwykłymi obowiązkami, a Twoimi prawdziwymi zainteresowaniami. Bez względu na to jakie wyniki osiągasz musisz zrozumieć, że godne życie zapewnią ci jedynie te czynności, które kochasz wykonywać. Szkoła sama w sobie jest potrzebną instytucją, ale niestety czasami wymaga od człowieka zbyt dużego poświęcenia. Przedmioty są często zbyt ogólne, aby im się w pełni poświęcać, dlatego jeżeli posiadasz jakieś hobby powinieneś je ze wszystkich sił pielęgnować, ponieważ to jest jedyna droga do odniesienia sukcesu w życiu. Odnalezienie własnej drogi jest jednak trudne, ponieważ często przecież jesteś pod wpływem rodziców oraz nauczycieli. Na pewno jednak rozumiesz filozofię przedstawianą w artykule. Wiesz, ze ma ona rację bytu i oparta jest na logicznych założeniach, które na pewno poprawią Twoją osobistą efektywność, jeżeli im zaufasz. Oczywiście skonstruowanie takiej równowagi jest czasochłonne i wymaga odpowiedniej kalibracji. Twoje zainteresowania są z pewnością ważniejsze od przedmiotu, którego nie znosisz i tego się trzymaj.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: