ZNAJOMOŚĆ RZECZY

Zna­jomość rzeczy nie jest niczym innym, jak umie­jętnością bardzo dokładnego dopasowania jej do formy poprzedniego doświadczenia. W moim prze­konaniu nasz głęboko zakorzeniony zwyczaj hi- postazowania wrażeń, widzenia „rzecz y” za­miast danych zmysłowych, wynika stąd, że natych­miast i nieświadomie abstrahujemy formę z każ­dego wrażenia zmysłowego i używamy tej formy, aby zrozumieć doświadczenie jako całość, jako „rzecz”.Niezależnie od wyżyn, jakie osiągnąć może umysł ludzki, działa on zawsze za pomocą orga­nów, jakie posiada, oraz właściwych im funkcji. Oczy, które nie widziały formy, nigdy nie będą mogły dostarczyć mu obrazów; uszy, które nie słyszały artykułowanych dźwięków, nigdy nie otworzą umysłu na przyjęcie słów. Krótko mó­wiąc, dane zmysłowe byłyby bezużyteczne dla umysłu, którego aktywność jest „na wskroś pro­cesem symbolicznym”, gdyby same nie posiadały j znaczenia.

Witaj na portalu! Jestem nauczycielem akademickim z wieloletnim doświadczeniem, znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących edukacji i poszerzania swojej wiedzy. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do śledzenia mojej strony i aktywnego komentowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: